Examenstof tot 9e kyu 

Standen:       

 • Sanchin Dachi (Ido-geiko, Mawate, Naore)
 • Kokutsu Dachi (Ido-geiko, Mawate, Naore)
 • Musubi Dachi 

Stoten:         

 • Seiken Ago Uchi
 • Seiken Gyaku Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan) 

Blokkering:   

 • Seiken Chudan Uchi Uke (in zenkutsu dachi)
 • Seiken Chudan Soto Uke (in zenkutsu dachi)

Trappen:       

 • Mae Geri Chudan Chusoku 

Kata:            

 • Taikyoku Sono Ichi
 • Taikyoky Sono Ni

Ademhaling:  

 • Nogare (Omote en in Ura) 

Algemeen:     

 • De geschiedenis van Shinkyokushin